Dokumentacja dostarczanych materiałów jest kluczowa dla późniejszego przetwarzania. Jeśli nie uzgodniono inaczej, dostawa materiałów w belach opiera się na pełnym ładunku o wadze minimum 20 ton, który zabierzemy ciężarówkami lub kontenerami morskimi, lub też dostarczymy w miejscu uzgodnionym przez dostawcę.
Podczas załadunku kontenerów morskich, koniecznym jest by dokładnie stosować się do wytycznych zawartych w “instrukcji opakowań dla załadunku kontenera”.

download_icon

Przy załadunku na zwyczajnych ciężarówkach należy upewnić się, że materiały są bezpiecznie przymocowane i nie opierają się na płótnie. Zazwyczaj kierowcy są pomocni w tej kwestii.