Specialister i plast til genindvinding

Virksomhedens formål er at afsætte, oparbejde og genindvinde restprodukter af plast med særlig fokus på hård plast.DKK-Plastics er en international og professionel aktør, som har specialiserede partnere i hele verdenen, og vi betragter derfor hele verden som vores markedsplads. DKK-Plastics arbejder med plastmaterialer fra de skandinaviske lande med henblik på worldwide nyttiggørelse i udvalgte oparbejdningsanlæg.

  • PE (polyethylen)
  • PP (polypropylen)
  • PET (polyetylentereftalat)

DKK-Plastics er dannet med det primære formål at genindvinde plastmaterialer af hård plast, hovedsageligt polyolefiner, af forskellige sorteringskvaliteter og farver. Virksomheden tegnes af Jan Hohberg og Peter Franke og bygger på de to stifteres mangeårige relationer til aftagere og leverandører.

jan
Jan Hohberg
pf
Peter Franke