Instruktion til billeder for læsning af varer

Beskrivelsen herunder kan også hentes som PDF fil her:

download_icon

Denne instruktion, beskriver hvilke billeder DKK-Plastics som minimum har behov for ved læsning af søcontainere. Hvis disse ikke kan følges, bedes dette straks meddeles DKK-Plastics.

Tom, åben container m. synligt containernummer
Tom, åben container m. synligt containernummer

Der skal tage et billede af den tomme åbne container, som viser containernummer.

Der skal undervejs tages minimum 4 til 5 billeder af det læssede materiale.

loaded_cont1
Container 25% fyldt
loaded_cont2
Container 50% fyldt
loaded_cont3
Container 75% fyldt

OBS! Husk at sikre lasten!

For at lasten ved åbning af containernes døre ikke falder ud, er det nødvendigt at sikre materialerne. Dette kan eksempelvis gøres ved at placere big bags eller baller umiddelbart ved containernes åbning. Det er afsenderens ansvar at sikre, at modtager og inspektionsfolk ikke kommer til skade pga. mangelfuld sikring af godset ved læsning.


Der skal tages billede af den fyldte container med containernummer.

fully_loaded_cont
Fyldt, åben container m. synligt containernummer

Der skal tages et billede med tydeligt og læsbart plombenummer.

cont_number
Aflæseligt plombenummer

{:}{:en}

Instruction for pictures for the loading of goods

This instruction describes which pictures DKK Plastics, as a minimum, needs when loading sea containers. If these cannot be followed, please ,immediately, inform DKK Plastics.

Tom, åben container m. synligt containernummer

Tom, åben container m. synligt containernummer

Der skal tage et billede af den tomme åbne container, som viser containernummer.

Der skal undervejs tages minimum 4 til 5 billeder af det læssede materiale.

loaded_cont1

Container 25% fyldt

loaded_cont2

Container 50% fyldt

loaded_cont3

Container 75% fyldt

OBS! Husk at sikre lasten!

For at lasten ved åbning af containernes døre ikke falder ud, er det nødvendigt at sikre materialerne. Dette kan eksempelvis gøres ved at placere big bags eller baller umiddelbart ved containernes åbning. Det er afsenderens ansvar at sikre, at modtager og inspektionsfolk ikke kommer til skade pga. mangelfuld sikring af godset ved læsning.

Der skal tages billede af den fyldte container med containernummer.

 

fully_loaded_cont

Fyldt, åben container m. synligt containernummer

Der skal tages et billede med tydeligt og læsbart plombenummer.

 

cont_number

Aflæseligt plombenummer

{:}